Termes Legals

La present normativa té com a objectiu, determinar les condicions sota les que l’usuari podrà gaudir de les instal·lacions i serveis. El compliment de la normativa de AQUA contribueix al correcte funcionament del mateix centre, l’assoliment de la qualitat de servei compromès i al manteniment i conservació adequada de les instal·lacions i equipaments que el constitueixen.

NORMATIVA DEL CENTRE:

 1. L’usuari té dret a utilitzar les instal·lacions de la forma que preveu aquesta normativa, sempre que estigui al corrent de pagaments i hagi espais lliures per utilitzar. El no pagament del rebut del mes, comportarà la pèrdua de la condició d’abonat, així com tots els drets adquirits.
 2. Tot abonat haurà d’identificar-se a petició de qualsevol treballador de la instal·lació. A aquest efecte ha d’acompanyar el mateix fins al punt de recepció per verificar la seva condició.
 3. És obligatori per a tots els usuaris de la instal·lació utilitzar el calçat adequat per a la pràctica esportiva / zona termal / zones mixtes, i no es permetrà utilitzar els diferents espais a cap usuari que no vesteixi adequadament.
 4. La instal·lació romandrà oberta per al seu ús:
  De dilluns a divendres de 6h a 21h.
  Dissabtes de 8:00h a 14:00h i de 17h a 21h
  Diumenges i festius de 8:00 a 14:00
 5. La forma de pagament d’un soci nou serà en metàl·lic, tant la matrícula com la primera mensualitat, passant al pagament del rebut bancari en el segon mes i successius.
 6. El devolució per incidència o per ordre del client serà penalitzat amb 3 € propis de les despeses de gestió.
 7. Tots els serveis de pagament fora de la quota es faran efectius mitjançant targeta o en metàl·lic després del tractament, i només en el cas de l’entrada d’un dia es farà efectiu a la recepció abans de l’accés.
 8. L’entrada al centre serà a partir dels 14 anys.
 9. Per donar-se de baixa en el centre caldrà personar-se i cursar la renúncia personalment abans del 25 del mes anterior a la cancel·lació. Mentre que per als canvis en l’abonament podrà fer-ho també mitjançant telèfon.
 10. No es permet fumar a tot el recinte, portar mascotes, accedir amb patins, bicicletes… així com menjar fora dels llocs habilitats a aquest efecte, com la cafeteria.
 11. La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts o extraviats, recomanant als nostres associats que en cas de portar objectes de valor, els dipositin a les taquilles de seguretat ubicades a la planta baixa del centre.
 12. La direcció es reserva el dret a retirar l’autorització i el dret d’utilització total o parcial a qui no respecti els serveis, el material i la convivència amb els altres socis i/o treballadors de manera temporal o definitiva.
 13. El preus seran revisats anualment en el mes d’octubre sent la direcció l’única amb potestat per a això i de manera unilateral, i es comunicarà a tots els socis durant el mes anterior a la pujada anual.
 14. Qualsevol desperfecte intencional en qualsevol zona del recinte serà abonat per la persona causant i serà motiu de sanció.
 15. Les taquilles dels vestuaris són d’ús diari i sense moneda, de manera que no és permès deixar cap tipus d’objecte d’un dia per l’altre així com deixar la taquilla tancada amb cadenat. Totes les taquilles seràn obertes i buidades al final de la jornada.

NORMATIVA DE LA SALA DE FITNESS:

 1. No es permetrà l’entrada i la utilització del material de la sala de fitness als menors de 14 anys.
 2. És obligatori l’ús de la tovallola per raons d’higiene.
 3. No es permet caminar sense calçat per a la sala de fitness
 4. Per a l’ús responsable per part de tots, aconsellem realitzar els temps de recuperació fora de la màquina, facilitant l’ús dels altres socis.
 5. No es permet entrar amb calçat ni roba no esportiva així com amb begudes o bosses de menjar a la sala.
 6. Ús obligatori de calçat esportiu adequat per a la pràctica esportiva. Queda prohibit l’ús de les xancletes a qualsevol zona excepte els vestidors i la zona termal.
 7. És important beure aigua abans, durant i després de l’activitat física.

NORMATIVA ZONA TERMAL:

 1. És obligatori portar roba de bany, casquet de piscina i sabatilles de goma per accedir a la zona termal.
 2. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina o banyera d’hidromassatge, així com aconsella un màxim de 15 minuts tant a les saunes com al jacuzzi.
 3. És recomanable desplaçar-se per la platja de la piscina caminant i amb calçat de goma i es prohibeix córrer ni empènyer a fi d’evitar caigudes.
 4. Està totalment prohibit afaitar-dins de les saunes quedant els vestidors habilitats a aquest efecte.
 5. No es pot utilitzar el material propi de les activitats dirigides a la piscina fora d’aquestes activitats sense permís.
 6. Qualsevol usuari de la zona termal amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca, respiratòria, o de tipus epilèptic … no hauria de venir sol/a i seria recomanable fer-ho saber en tot cas al responsable de l’atenció al client o a la direcció del centre.
 7. Està prohibit entrar amb calçat de carrer a la zona termal així com menjar o beure.
 8. Si l’usuari pateix infeccions a la pell o oculars cal que el consulti al metge abans de fer ús de la piscina, de la mateixa manera que els usuaris que pateixin alteracions circulatòries hauran de consultar al seu metge abans d’utilitzar les saunes.
 9. Es recomana a les embarassades, persones amb problemes d’hipertensió, cardiopaties greus o lleus i/o varius, no utilitzar les saunes.
 10. És aconsellable abandonar immediatament les zones termals en cas de sentir malestar i comunicar-ho al personal de AQUA.
 11. És important hidratar-se abans, durant i després de les sessions termals.
 12. És important accedir a la zona termal sense maquillatge, qualsevol tipus de cosmètic o crema corporal.
 13. Per a la millor relaxació s’aconsella moderar el to de veu i no jugar a pilota o qualsevol tipus de joc o esport que alteri la calma i relaxació de la zona.

NORMATIVA SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES:

 1. No es permetrà el lliure ús de les sales d’activitats
 2. Si utilitzeu material per a les activitats, recordeu tornar al seu lloc i posició tal com l’ha trobat.
 3. S’ha d’utilitzar tovalloles adequades per a les activitats dirigides.
 4. Per la seva pròpia seguretat i amb motiu de no interrompre el transcurs de l’activitat no es permet entrar a les activitats transcorreguts els 10 minuts de l’inici de la classe.
 5. Les finestres, els aparells d’aire condicionat i els equips de música seran manipulats únicament per personal de AQUA.
 6. La instal·lació es reserva el dret de modificar o suspendre els horaris de les activitats i els tècnics que impartiran la classe en funció de les necessitats.
 7. El reglament serà d’aplicació a tots els usuaris d’Aqua i totes aquelles persones que accedeixin a la instal·lació.
 8. Es recomana NO portar el telèfon a les sales d’activitats.

L’ús indegut de les instal·lacions, serveis i l’incompliment del reglament, poden ser motiu d’expulsió temporal o definitiva de la instal·lació esportiva.