GIMNAS SAMA, SL  a través de la seva Web “www.aquasportclubs.com” o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de GIMNAS SAMA, SL (en endavant, Web AQUA) pot sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari restaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de GIMNAS SAMA, SL, el qual serà processat amb la fi  de  prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de GIMNAS SAMA, SL, que assumeix  les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb lo  establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demès legislació aplicable.

GIMNAS SAMA, SL utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per informar-lo de ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per al mateix.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la Web AQUA mitjançant  comunicació escrita dirigida a GIMNAS SAMA, SL , Camí Solicrup 10, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la adreça: aqua@aquasportclubs.com

Centre de preferències de privadesa

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other