Aqua Zumba

AQUADINAMIC

Sencilles coreografies de balls latins dins de l’aigua. A les classes s’ensenyen pasos básics de la salasa, merengue, bachata, pero sense impacte, els moviments  sadapten per ferlos a un ritme adecuat per gaudirlos a la piscina.

MONITORS AQUA ZUMBA
Lucy Jimenez - Tècnic Esportiu Aqua
Berta Castillo - Tècnic Esportiu Aqua
← Tornar a Classes Dirigides