AQUACROSS

AQUACROSS
Puntúa este artículo!
Classe d'intensitat moderada, per recuperar de lesions o perdre pes. Tonifica tot el cos sense impacte, utilizándo cintes, el·líptiques, bicicletes, i material aquàtic, per poder Treballar tot el cos Dins de la piscina.
WATER AEROBICS
Durada: 45 minutos
Intensitat: 3/5
Dificultat: 2/5