Stretch & Flexibility

Activitat que combina el treball de mobilitat, exercicis de descàrrega muscular amb foam roller i estiraments
POWER
Duración: 45 minutos
Intensidad: 1/5
Dificultad: 1/5