La present normativa té com objectiu, determinar les condicions sota les quals l’usuari podrà gaudir de les instal·lacions i serveis. El compliment de la normativa d’ AQUA contribueix al correcte funcionament del mateix centre, a l’assoliment de la qualitat de servei compromès i al manteniment i conservació adient de les instal·lacions i equipaments que el constitueixen.

1.- L’usuari té dret a utilitzar les instal·lacions de la manera que preveu aquesta normativa, sempre que estigui al corrent de pagaments i hi hagi espais lliures per a utilitzar. El no pagament del rebut del mes, comportarà la pèrdua de la condició d’abonat, així com tots els drets adquirits.

2.- Tot abonat haurà d’identificar-se a petició de qualsevol treballador de la instal·lació. A tal efecte haurà d’acompanyar al mateix fins el punt de recepció per verificar la seva condició.

3.- És obligatori per a tots els usuaris de la instal·lació utilitzar el calçat adequat per a la pràctica esportiva / zona termal / zones mixtes, i no es permetrà utilitzar els diferents espais a cap usuari que no vesteixi adequadament.

4. La instal·lació romandrà oberta per al seu ús:

• De dilluns a divendres de 6:30 a les 22:30 hores.
• Dissabtes de 8:30 a 14:30h i de 17h fins les 21 hores.
• Diumenges i festius de 8:30 a 14:30 hores.

5.- La forma de pagament d’un soci nou serà en metàl·lic, tant la matrícula com la primera mensualitat, passant al pagament del rebut bancari en el segon mes i successius.

6.- El retornament per incidència o per ordre del client serà penalitzat amb els 3€ propis de les despeses de gestió.

7.- Tots els serveis de pagament fora de la quota es faran efectius mitjançant targeta o en metàl·lic desprès del tractament, i només en el cas de l’entrada d’un dia es farà efectiu a recepció abans de l’accés.

8.- L’entrada al centre serà a partir dels 14 anys, essent la ludoteca la única opció per als nens de 3 a 8 anys i la piscina per als nadons de 0 a 3 anys junt amb els seus pares.

9.- Per a causar baixa al centre caldrà personar-se i cursar la renúncia personalment, mentre que per als canvis en l’abonament podrà fer-ho mitjançant el telèfon o personalment abans del 28 de cada mes, (26 en cas del mes de febrer).

10.- No es permès fumar en tot el recinte, portar animals de companyia, accedir amb patins, bicicletes, etc., així com menjar fora dels llocs habilitats a tal efecte, com la cafeteria.

11.- La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts o extraviats, recomanant als nostres associats que en cas de portar objectes de valor, els dipositin a les taquilles de seguretat ubicades a la planta baixa del centre.

12.- La direcció es reserva el dret a retirar l’autorització i el dret d’utilització total o parcial a qui no respecti els serveis, el material i la convivència amb els altres socis, de forma temporal o definitiva.

13.- El preus seran revisats anualment en el mes d’octubre essent la direcció la única amb potestat a tal efecte i de manera unilateral, i es comunicarà via e-mail o sms a tots els socis durant el mes anterior a la pujada anual.

14.- Qualsevol desperfecte intencional en qualsevol zona del recinte serà abonat per la persona causant i serà motiu de sanció.

15.- Les taquilles dels vestidors son d’ús diari i sense monedes, per això no es permès deixar cap tipus d’objecte d’un dia per l’altre així com deicar la taquilla tancada amb cadenat.

NORMATIVA DE LA SALA DE FITNESS:

1.- No es permetrà l’entrada i la utilització del material de la sala de fitness als menors de 14 anys.

2.- És obligatori l’ús de la tovallola per raons d’higiene.

3.- No es permet caminar sense calçat per la sala de fitness

4.- Per un us responsable per part de tots, aconsellem realitzar les recuperacions fora de la màquina, facilitant l’ús dels altres socis.

5.- No es permet entrar amb calçat ni roba no esportiva així com begudes ni bosses de menjar a la sala.

6.- Ús obligatori de de calçat esportiu adient per a la pràctica esportiva. Queda prohibit l’ús de les xancletes en qualsevol zona excepte els vestuaris i la zona termal.

7.- Es important beure aigua abans, durant i després de l’activitat física.

8.- Es recomana introduir el seu codi Fitlinxx abans d’iniciar el seu programa d’exercicis a fi facilitar-nos el seu seguiment esportiu.

NORMATIVA ZONA TERMAL:

1.- És obligatori portar roba de bany, gorro de piscina i sabatilles de goma per accedir a la zona termal.

2.- Es obligatori dutxar-se abans d’entrar ala piscina o jacuzzi, així com s’aconsella un màxim de 15 minuts tant a les saunes com al jacuzzi.

3.- És recomanable desplaçar-se per la platja de la piscina caminant i amb calçat de goma i es prohibeix córrer ni empènyer a fi d’evitar caigudes.

4.- Està totalment prohibit afaitar-se dins les saunes quedant els vestidors habilitats a tal efecte.

5.- No es pot utilitzar el material propi de les activitats dirigides a la piscina fora d’esmentades activitats sense permís.

6.- Qualsevol usuari de la zona termal amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca, respiratòria, o de tipus epilèptic… no hauria de venir sol/a i seria recomanable fer-ho saber en tot cas al responsable de l’atenció al client o a la direcció del centre.

7.- Està prohibit entrar amb calçat de carrer a la zona termal així com menjar-hi o beure.

8.- Si l’usuari pateix infeccions a la pell o a la vista…. Cal que ho consulti al metge abans de fer ús de la piscina.

9.- Els menors de 3 anys sempre aniran de forma obligatòria acompanyats dels seus pares mentre que a partir dels 3 anys fins els 14 no se’ls permetrà l’entrada.

10.- Els usuaris que pateixin alteracions circulatòries hauran de consultar al seu metge abans d’utilitzar les saunes.

11.- Es recomana a les embarassades, persones amb problemes d’hipertensió, cardiopaties greus o lleus i /o varius, no utilitzar les saunes.

12.- Es aconsellable abandonar immediatament les zones termals en cas de sentir malestar i comunicar-ho al personal d’AQUA.

13.- Es important hidratar-se abans, durant i després de les sessions termals.

14.- Es important accedir a la zona termal sense maquillatge, qualsevol tipus de cosmètic o crema corporal.

15.- Per a la millor relaxació s’aconsella moderar el to de veu i no jugar a pilota o a qualsevol tipus de joc o esport que alteri la calma i relaxació de la zona.

NORMATIVA SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES:

1.- No es permetrà el lliure ús de les sales d’activitats

2.- Si utilitza material per a les activitats recordi de tornar-lo al seu lloc i posició tal i com l’ha trobat.

3.- S’ha d’utilitzar tovalloles adients per a les activitats dirigides.

4.- Per la seva pròpia seguretat, recomanem no entrar en les activitats passats 10 minuts del inici de l’activitat.

5.- Les finestres, els aparells d’aire condicionat i els equips de música seran manipulats única i exclusivament pel personal d’AQUA.

6.- La instal·lació es reserva el dret de modificar o suspendre els horaris de les activitats i els tècnics que impartiran la classe en funció de les necessitats.

7.- Recomanem introduir el seu codi Fitlinxx en les Activitats Dirigides per facilitar-nos el seu seguiment esportiu.

 

El reglament serà d’aplicació a tots els usuaris d’Aqua i a totes aqueslles persones que accedeixin a la instal·lació d’una manera esporàdica mitjançant el pagament de l’entrada puntual o com a convidats.

L’ús indegut de les instal·lacions, serveis i l’incompliment del reglament, poden ser motiu d’expulsió temporal o definitiva de la instal·lació esportiva.